ГЕОГРАФИЯ

През периода на Римската империя през тези места минавал най късия път от север на юг през Стара планина и Средна гора.Село Овчеларе /Климент/ през този период не е съществувало.Пътят минавал покрай днешния минерален извор,където имало римско селище, което носело името”Банята” вероятно от съществуващия още оттогава минерален извор.

В сборника „Езиковедско-етнографско изследване в памят на академика Стоян Ромънски, София 1960 г.”,  където са дадени всички селища в нах-ия Гьопса в нашия район са дадени и селищата Банята и Тумбакчар. За римския път пише и Константин Иречек,цитирано от Ив.Унджиев в своите исторически изследвания за Карлово.Цитирам:”Старият път от Пловдив-мотивира Иречек своето становище – вървялпрез Хисаря, източно от Богдан през ниските склонове на Средна гора и излизал срещу средата на котловината.”

За този път чувах и разкази от стари хора на селото.Те разказваха,че от тук минавали кервани от коне и катъри,натоварени с вълна,платове и други стоки.Идвали от север през Троянския проход,днешните села Кърнаре,Богдан,Каравелово и с.Банята през най-ниското било на Средна гора,по коритото на р.Кривча,Хармането/ниската част на гората/ и се спущали към Хисаря.

Римското селище Банята изчезнало, заличено от свличане на земните пластове, но минералният извор изглежда да е съществивал и през периода на на робството ни под османско иго.За това ни подшепва и една легенда, коят гласи:

Един от бейовете, който владял селото,ходел с многото си жени да си прави и слънчеви бани.Но минавайки покрай банята,керванджиите се спирали на малка почивка и неволно се заглеждали по бейовите ханъмки. Беят обаче бил болезнено ревнив и издал заповед да не се спират повече тук кервани.Един ден обаче, минава един керван,който не се съобразил с бейовата заповед и се спрели на малка почивка.Беят се нервирал, издал заповед да пленят кервана от 60 катъра, натоварени с вълна и да запушат канала на извора с вълната.Водата престанала да тече.Минералният извор пресъхнал,но местото и през робството, и след освобождението ни, а и днес носи името „Банята”.

009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s